De langetermijnimpact van de ernst van COVID-19 op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven


0

[

Een recente studie uitgevoerd onder inwoners van Amsterdam, Nederland, beschrijft dat mensen met een milde coronavirusziekte 2019 (COVID-19) een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven ervaren na een jaar aanvang van de ziekte dan mensen met matige of ernstige COVID-19. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift BMC Geneeskunde.

Onderzoek: gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven bij personen met aanvankelijk milde, matige en ernstige of kritieke COVID-19 1 en 12 maanden na infectie: een prospectieve cohortstudie. Afbeelding tegoed: fizkes/Shutterstock

Achtergrond

De COVID-19-pandemie, veroorzaakt door het ernstige acute respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) heeft ernstige gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van getroffen mensen wereldwijd. Een aanzienlijk deel van de door COVID-19 getroffen mensen blijkt zelfs een jaar na de eerste diagnose op de lange termijn gevolgen voor de gezondheid te hebben.

Studies die de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van COVID-19-patiënten onderzoeken, hebben meestal een slecht fysiek, mentaal en sociaal functioneren waargenomen bij deelnemers na het begin van de ziekte. Daarentegen hebben enkele onderzoeken bevredigend fysiek en functioneel herstel bij deelnemers gedocumenteerd. Deze onderzoeken zijn echter uitgevoerd bij gehospitaliseerde patiënten met ernstige COVID-19.

In de huidige studie hebben wetenschappers de impact onderzocht van milde, matige en ernstige COVID-19 op het fysieke, mentale en sociale functioneren (gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven) van patiënten na 1 en 12 maanden na aanvang van de ziekte. Ze hebben ook de impact geëvalueerd van pandemiegerelateerde bestrijdingsmaatregelen op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Studie ontwerp

De studie werd uitgevoerd bij volwassenen in Amsterdam, Nederland, die in een laboratorium bevestigde COVID-19 hadden met een reeks van ernst (licht, matig of ernstig). De Medical Outcomes Study Short Form 36-item gezondheidsenquête werd uitgevoerd om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven één maand en 12 maanden na het begin van de ziekte te beoordelen.

De enquête omvatte 36 items die specifiek gericht waren op acht verschillende domeinen, waaronder fysiek, sociaal en emotioneel functioneren, geestelijke gezondheid, hoeveelheid energie en pijn en algemene gezondheidspercepties.

Impact van de ernst van COVID-19 op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven

In totaal hebben 269 deelnemers de enquête over gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven ingevuld.

Gezien de ernst van de ziekte vertoonden deelnemers met milde COVID-19 een significant betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven dan degenen met matige of ernstige COVID-19. Het niveau van de gezondheidsstatus was echter significant hoger na 12 maanden dan in de eerste maand na het begin van de ziekte.

Gezien de migratiestatus hadden deelnemers van Nederlandse afkomst een significant betere gezondheidskwaliteit op het gebied van fysiek en sociaal functioneren en energie- en pijnniveaus dan deelnemers met een migratieachtergrond uit landen met een hoog inkomen of lage/middeninkomenslanden. Op het gebied van algemene en geestelijke gezondheid hadden deelnemers van Nederlandse afkomst en mensen uit lage/middeninkomenslanden een significant hogere kwaliteit van leven dan de deelnemers uit hoge inkomenslanden.

Deelnemers met drie of meer risicovolle comorbiditeiten hadden de slechtste gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven dan deelnemers met minder dan drie comorbiditeiten. In het bijzonder hadden immunosuppressie en psychiatrische aandoeningen de grootste impact op respectievelijk fysiek functioneren en algemene gezondheid.

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, beoordeeld bij deelnemers in de eerste maand na het begin van de ziekte, onthulde een significante afwijking van de referentienormen op populatieniveau. De hoogste en laagste afwijking werden waargenomen voor respectievelijk sociaal functioneren en lichaamspijn.

Wat de algemene gezondheid betreft, vielen deelnemers met milde COVID-19 binnen de referentienormen. Daarentegen hadden deelnemers met matige of ernstige COVID-19 een significant lagere gezondheidskwaliteit.

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, beoordeeld in maand 12, onthulde dat deelnemers met een milde ziekte fysiek, emotioneel en sociaal functioneren, energieniveau en algemene gezondheidsstatus hebben die vergelijkbaar zijn met de referentienormen. Een dergelijke verbetering van de gezondheidskwaliteit werd echter niet waargenomen bij deelnemers met matige of ernstige COVID-19.

Impact van pandemiegerelateerde beperkingen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven

Deelnemers die de enquête invulden tijdens de periode van pandemiegerelateerde beperkingen, rapporteerden minder beperkingen in de geestelijke gezondheid en minder beperkingen in sociaal en fysiek functioneren dan degenen die de enquête invulden tijdens de periode zonder beperkingen.

Studie betekenis

De studie toont aan dat mensen met milde COVID-19 in staat zijn om een ​​jaar na de eerste diagnose van de ziekte het normale niveau van fysiek, sociaal en emotioneel functioneren terug te krijgen. Mensen met aanvankelijk matige of ernstige COVID-19 ervaren echter een verslechtering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, zelfs een jaar na het begin van de ziekte.

Mensen met een migratieachtergrond of met een hoger aantal risicovolle comorbiditeiten zijn vatbaarder voor verslechtering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.


Like it? Share with your friends!

0
admin

0 Comments

Your email address will not be published.